Malik Vietnam

Contact (liên hệ)

Dr. Nam Nguyen

Director Australia & Southeast Asia, Malik International AG, Switzerland (based in Adelaide, Australia)
Phone: Australia +61 423506901/ Vietnam +84 (0)896616815/ Switzerland +41 712743400
Zalo / WhatsApp / Viber: +61 423506901
Email: [email protected]

Ts. Nam Nguyễn
Giám đốc phụ trách Châu Úc và Đông Nam Á, Malik Quốc tế, Thụy Sỹ (thường trú tại Thành phố Adelaide, Úc)

Phone: Australia +61 423506901/ Vietnam +84 (0)896616815/ Switzerland +41 712743400
Zalo / WhatsApp / Viber: +61 423506901
Email: [email protected]

More information on some Malik’s partners and activities in Vietnam
(Thông tin thêm về một số đối tác và hoạt động của Malik tại Việt Nam):

Institute for Strategic Leadership Development Research (Sleader)

(Viện Nghiên Cứu Phát Triển Lãnh Đạo Chiến Lược – Sleader):

https://sleader.vn/vien-malik/

Vietnam National Productivity Institute (VNPI)

(Viện Năng suất Việt Nam – VNPI):

http://vnpi.vn/vn//san-pham/ha-noi/quan-ly-hieu-qua-trong-mot-the-gioi-dai-chuyen-doi-84.aspx